Kalendář kulturních akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Obsah

Obec Žíželice

Žíželice - leží v údolí potoka Hutná, 4 km severně od Žatce, v nadmořské výšce 231 m n.m. Ves se poprvé připomíná r. 1318, kdy ji držel vladyka Beneš z Žiželic.

V druhé poŽíželicelovině 14. stol. byly Žiželice rozděleny mezi několik statků, patřících žateckým měšťanům.

K dalším držitelům patřili Jan Pytlík ze Zvoleněvse a Václav ze Solopysk. V dalších letech vlastnil ves Opl z Fictumu, jemuž byla v r. 1531 pro penězokazectví konfiskována.

 

 

V r. 1545 ji získal hrabě Šlik z Passaunu. Koncem 16. stol. držel Žiželice Jáchym Hora z Ocelovic, jež v r. 1615 prodal tvrz s vesnicí a pustým mlýnem Erasmu Štampachovi ze Štampachu. To je také první zpráva o zdejší tvrzi. Roku 1623 získal ves a tvrz František Clary de Riva. Tvrz, která stávala v hlubokém údolí při potoce Hutná, zanikla nejspíše v 17. století. Údaje z berní ruly z r. 1654 potvrzují majetkovou roztříštěnost vesnice. Tento stav trval ještě v r. 1748, kdy vstoupil v platnost Tereziánský katastr český. Roku 1787 již téměř celá ves patřila k Hořeticím, další část Žatce.

V r. 1660 byla v Žiželicích postavena kaple Navštívení P. Marie, zrekonstruovaná v r. 1882. Poslední oprava provedena v r. 1970. 

Roku 1850 se Žiželice staly samostatnou obcí s voleným starostou.

Současnost: V obci je pošta, obchod, hospoda. Žije zde 442 obyvatel, průměrný věk je 36,8. Nezaměstnanost 21,5 %.

 

Součastí obce jsou i části:

Hořetice -  se v písemných pramenech uvádí poprvé v r. 1327, jako majetek Petra a Vlada z Hořetic. Tvrz je zde doložena poprvé v r. 1437.

 HořeticeHořetice i tvrz byli v držení řady majitelů.

V r. 1626 získal ves s tvrzí Václav Michna z Vacínova a v majetku jeho rodu zůstaly až do r. 1727. Tvrz stávala v údolí potoka Hutné a trpívala při častých povodních.

V třicetileté válce byla nejprve zdemolována a potom vypálena.

 

Uprostřed obce stojí kostel sv. Vavřince se čtvercovým presbytářem.

Narodil se zde Karl Bernard (1780-1850) - přední žurnalista, redigoval Wiener Zeitung a přítel Ludwiga van Beethovena. 

Stroupeč -  leží v hlubokém údolí nad levým břehem řeky Ohře. Ves se poprvé uvádí

v r. 1291, kdy náležela cisterciáckému opatství ve Valdsasích.

StroupečAle již v r. 1318 tu sídlil na vladyckém statku Staš, zakladatel rodu Stroupeckých ze Stroupče.

 

Ve 14. stol. byla ves rozdělena na několik částí.

 

 

První zpráva o zdejší tvrzi je z r. 1474, kdy ji koupili Pavel a Vaněk Čelechovec z Kralovic. V r. 1538 Jan Čelechovec vykoupil cizí dva díly a spojil Stroupeč v jeden celek. V r. 1553 ji získali Štampachové. StroupečV 17. stol. se již tvrz neuvádí a majitelé vsi se často střídali až do r. 1739.

Od hraběte Klebelsberka ji v tomto roce zakoupilo město Chomutov, které ji drželo do poloviny 19. století.

Na konci 19. stol. zde žilo 113 obyvatel.

 

Odsun Němců po 2. světové válce snížil počet obyvatel na polovinu, v r. 2001 zde žilo 110 obyvatel.

Stráně za vsí po obou stranách silnice Stroupeč - Hořetice jsou přírodní památkou s významným nalezištěm teplomilných druhů hmyzu.

 

Stroupeč od řekyPamátný dub

 
 
Další informace na
http://www.obeczizelice.cz