Kalendář kulturních akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Obsah

Obec Lenešice

  znak obce   

Lenešice - se nachází 4 km severozápadně od Loun na trase Louny - Počerady - Most, na železniční trati Louny - Most, v nadmořské výšce 182 m n.m.

Současnost: V obci se nachází základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko pro děti i dospělé, lékárna. V budově obecního úřadu sídlí Česká pošta a  knihovna. Žije zde 1317 obyvatel, průměrný věk 39,8. Nezaměstnanost 13,4 %.

zámečekPrvní zmínky o Lenešicích jsou za krále Přemysla Otakara asi kolem roku 1226. Název jména obce je dle některých historiků odvozován od jména Leník.

Lenešice v minulé historii mnohokrát změnily majitele. Mezi nejvýznamnější patří Jan Klary Aldringen, Jakub Wimmer .

 

Od roku 1802 vlastnil Lenešice rod Schwarzenbergů (až do roku 1925). Dle historických záznamů centrum obce tvořila vřetenovitá nebo elipsovitá náves s orientací severo-západ - jiho-východ. V západní části návsi stál a stojí kostel sv. Šimova a Judy. Jeho nynější podoba je z let 1800-1802, kdy byl přestavěn.

Věž kostela je původnívchod do zámku - románská a dle nápisu ve věži pochází z 13.století (1262). Na prostranství před kostelem u silnice stojí na masivním pilíři socha sv. Václava z r. 1849.Původní tvar návsi byl několikrát měněn.

Dle záznamů bývaly na návsi dva rybníky, větší v místech dnešního parku, který byl zavezen po roce 1893 pro výstavbu školy a menší

západně od kostela, který byl zavezen po roce 1904. Další změny centrálního prostoru byly provedeny při úpravě zámeckého parku za barona Wimmera koncem 18.století. Založení zámku je datováno L. P. 1668. Poslední změny zaznamenalo náměstí výstavbou školních budov (1893 a 1962) a výstavbou obecního úřadu 1941. 

 

K historii Lenešic patří i výstavba silnice z Lenešic do Postoloprt. Silnice se budovala jako součást spojky mezi erárními silnicemi do Teplic a Chomutova v roce 1861-3. Výstavba železnice byla dokončena v roce 1872. Nádraží však bylo postaveno teprve roku 1899.Lenešice se postupem času staly osídlením, kde vzrůstala aktivita výrobní sféry. Na přelomu století působily v Lenešicích tyto podniky: Továrna na cikorku, Rolnický akciový pivovar, Koželužna, Výrobna cementového zboží, Tiskárna na plech.

            park

Oblast kulturní:V obci se narodil muzikolog Jan Miroslav Květ (1887-1961) - byl jedním ze zakladatelů Dvořákova muzea v Praze, v odborných a populárních pracích se zabýval hudbou J. Suka a Ant. Dvořáka. Zdejším rodákem byl i muzikant a hudební skladatel Augustin Schránil (1878-1953), který mj. složil i 4 operety.

Přírodní zajímavosti: Na severozápadním okraji obce se rozkládá Lenešický rybník o rozloze 111 ha, významná ornitologická lokalita, hnízdiště a tahová zastávka ptactva, mokřadní biotop. Území je významné i výskytem chráněných druhů obojživelníků, plazů, savců a slanomilné vegetace. Severně od Lenešického rybníka nedaleko železniční trati staré výchozy a těžby slínovců z druhohorního období svrchní křídy se zkamenělinami mořských organismů. U řeky Ohře naproti cukrovaru stojí pamětní strom Linda Na brodech, topol bílý, obv. kmene 720 cm, stáří 160 let. Asi 2 km západně od obce se nachází Lenešická tůňka, lokalita chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

                              kostel

 
Další informace na: http://www.ou-lenesice.cz/