Kalendář kulturních akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Obsah

Obec Holedeč

znak

Holedeč - leží 5 km jižně od Žatce, v nadmořské výšce 219 m n.m.

 Ves se připomíná poprvé chmelnicer. 1318 v souvislosti se sporem Jindřicha z Holedeče s jeho sousedy.

 Další zmínka se vztahuje k r. 1332, kdy zde vyšehradská kapitula vlastnila několik lánů polí s grunty a poddanými.

Koncem 14. století patří Holedeč a Holedeček vladykům Přechovi z Holedče a Benešovi z Měcholup.

 První zpráva o tvrzi je z r. 1420, kdy zde seděli bratři Prokop a Oldřich z Holedče. Odolen z Holedče dostal holedečský majetek za žoldnéřské služby od císaře Zikmunda.

V druhé polnávesovině 15. stol. držel tvrz Šmohař z Rochova na Holedči, jemuž v r. 1470 zemský sněm propůjčil hodnost komisaře nad hotovostmi Žateckého a Rakovnického kraje (900 pěšáků, 100 jízdních a 30 válečných vozů).

 

 

Tvrz zanikla z neznámých důvodů koncem 15. století.

Od r. 1579 byla Holedeč v držení města Žatce. Velkou katastrofou pro obec byl 25. květen 1872, kdy ničivá noční povodeň Zlatého potoka připravila o život 41 obyvatel Holedeče.

V r. 1879 vzniklchmelnice v obci první spolek - hasiči a v r. 1911 spolek zemědělský.

 Severovýchodně od obce leží lokalita Na pískách, kde rostou vzácné stepní rostliny.

 

 

 

 

Současnost: V obci je 1 obchod, 2 hostince (1 sezónní), mateřská školka. Žije zde 493 obyvatel, průměrný věk 42,5. Nezaměstnanost 13,7 %.

 

 náves

kaplička 

 

 

 

     

Holedeč má další tři části: 

Holedeček - ves je poprvé doložena v r. 1318. V r. 1503 se zde uvádí tvrz, jejímž majitelem byl Raclav z Tuchořic. V následujících letech se majitelé rychle střídali. V r. 1579 získalo ves s tvrzí město Žatec. Toho roku je poslední zmínka o tvrzi. K zajímavostem patří původně gotický jednolodní kostel sv. Bartoloměje s věží. V r. 1737 kostel vyhořel a byl přestavěn do dnešní barokní podoby.

Veletice -  nejstarší zpráva je z r. 1340, kdy je držel Bohuněk z Veletic. Od poloviny 16. až do r. 1623 byla vesnice majetkem rodu Sekerků. V r. 1624 Veletice koupil Jan Kryštof z Paaru. Tvrz ze 16. stol. stála na říčce Blšance a patřila do okruhu vodních tvrzí v tomto kraji. Zanikla za třicetileté války. V r. 1750 koupil ves Leopold Clary a začlenil ji do panství Dobříčany. Kaple byla postavena kolem r. 1800. Ve Veleticích se narodil MUDr. Adolf Seifert (1826-1910), nejvýznamnější žatecký historik a dále architekt, později vídeňský továrník Karl Schlimp (1834-1901).

Stránky - původní název vsi byl Drunice, v 17. stol. byl název poněmčen na Tronitz. Český název Stránky vymyslel otec českého dějepisectví František Palacký. Nejstarší zmínka je z r. 1341, kdy je uváděn Jaroslav z Drunic. Začátkem 15. stol. jsou spojeny s Veleticemi. Po husitských válkách byla obec majetkem žateckého patricije Koblenzera. Časem se stala součástí panství měcholupského a pak dobříčanského, kde zůstala až do r. 1850. V této době zde žil s rodiči pozdější slavný cestovatel po Arábii Eduard Glaser. V obci pozdně barokní výklenková kaple s trojúhelníkovým nástavcem štítu z 2. poloviny 18. století.

 

Další informace na: http://www.holedec.cz
                                          https://www.facebook.com/holedec/