Kalendář kulturních akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Obsah

 

Obec Bitozeves 

Bítozeves- leží 9 km severovýchodně od Žatce, v nadmořské výšce 231 m n.m.

Nejstarší zpráva o vsi pochází z r. 1318,  kdy ji držel vladyka Dalibor z Bitozevsi. Tvrz je poprvé uvedena v r. 1405, kdy ji spolu se vsí koupili svatomařští křížovníci od Jindřicha z Telce. Začátkem 15. stol. patřila ves Lounům. V r. 1436 ves zastavil císař Zikmund Jindřichovi Buškovi z Hluban.

 školaMajitelé se střídali až do r. 1506, kdy Bitozeves s tvrzí koupil Jan Hruška z Března. V držení tohoto rodu byla přes 100 let. Pro účast na stavovském povstání v l. 1618 - 1620 byl statek konfiskován Tobiáši Hruškovi z Března a prodán r. 1623 hraběti Adamovi z Herbersdorfu.

   

 

Ten jej v r. 1630 postoupil Pavlu Michnovi z Vacínova. Michna připojil ves i tvrz k postoloprtskému panství. K tomuto panství Bitozeves patřila až do r. 1920. Tvrz, stojící nad strání na levém břehu Chomutovky, byla mohutné kvádrové jednopatrové stavení z vápencového kamene, pokryté došky. Spolu s kostelem tvořila pevnostní jádro. Ve třicetileté válce velmi zpustla. V r. 1691 přestavěl její zříceniny tehdejší majitel postoloprtského panství hrabě Jiří Ludvík Sinzendorf na sýpku, která stojí dodnes (čp.12). Uprostřed hřbitova stojí jednolodní kostel sv. Michaela se sakristií a hranolovou věží.

Současnost:Je zde základní škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, zdravotní středisko pro dospělé, lékárna, obchod a hospoda.  Žije zde 353 obyvatel. Průměrný věk 36,7. Nezaměstnanost 27,1 %.

Součástí Bitozevse jsou  kosteli části:

Nehasice - s dominantou pozdně gotického kostela Panny Marie z 15. stol. barokně přestavěný r. 1677. Kostel má hranolovou věž s dřevěným patrem. 
Tatinná - první zprávy jsou z r. 1378, kdy je uváděn jako majitel vladyka Přech z Tatinné. Tvrz je doložena poprvé v r. 1396.

 

Od r. 1533 byla v držení rodu Hrušků až do pobělohorskýchDPS konfiskací. Ve třicetileté válce byla celá ves s tvrzí vypálena a zničena.

V druhé polovině 17. stol. Sinzendorfové vesnici znovu osídlili a ruiny bývalé tvrze dali přestavět na sýpku.

K zajímavostem patří čtvercová kaple s dřevěnou zvoničkou z r. 1862. 

 

 

Na stráních nad Chomutovkou rostou vzácné druhy slanomilných rostlin.

 

Vidovle - nejstarší zprávy pocházejí z r. 1388, kdy zde seděl Ježek z Tatinné.

V r. 1537 Vidovle tvořila součást bitozeveského panství Jana Hrušky z Března.

V r. 1563 je poprvé zmiňována tvrz. Ve třicetileté válce tvrz vyhořela a byla zbořena.


 park
náves

Další informace na: http://www.bitozeves.cz